Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi u izradi

PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Obuhvat: 336,00 kmod toga 145,00 ha na području VPŽ
Početak izrade: 2000. god.
Strateška procjena: 16.11.2016.god. – Odluka o započinjanju postupka
Javna rasprava: od 19.11. do 18.12. 2018. godine
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

KONAČAN PRIJEDLOG

VI_ID_naslovna

VI_ID_sadrzaj

Odgovorni_voditelj

Rješenje_komora_407

Rješenje_zavod_komplet

Odluka o donosenju VI_izmjena i dopuna PPVPZ, nacrt

1_Koristenje_konacan_p

2_Infrastrukturni_sustavi_konacan_p

3_Uvjeti_konacan_p

3_1_1_Uvjeti_priroda_konacan_

3_1_2_Uvjeti_ogranicenja_konacan_p

3_1_3_Uvjeti_mineralne_sirovine_konacan_p

Kartogram 1_Teritorijalni_ustroj_konacan_prijedlog

Kartogram 2_Administrativna_sredista_konacan_prijedlog

Kartogram 3_Sustav_naselja_konačan_prijedlog

Kartogram_4_1_Prometni_sustav_konacan_prijedlog

Kartogram_4_2_Posta_i_elektronicke_komunikacije_konacan_prijedlog

Kartogram_4_3_Energetski_konačan_prijedlog

Kartogram_4_4_1_Vodoopskrba_konacan_prijedlog

Kartogram_4_4_2_Odvodnja_konacan_prijedlog

Kartogram 5_Gospodarenje_otpadom_konacan_prijedlog

VI_ID_naslovna_2

VI_ID_1_POLAZISTA_konacan VI_ID_2_CILJEVI_konacan VI_ID_3_PLAN_konacan

VI_ID_2_CILJEVI_konacan

VI_ID_3_PLAN_konacan

VI_ID_naslovna_3

VI_ID_sadrzaj_prilozi

1_Odluka_o_izradi_VI Izmjena-PPVPZ

2_zahtjevi_1

3_Izvjesce o javnoj raspravi

4_Sazetak_za_javnost

5_misljenja_suglasnosti

6_evidencija_postupka_izrade

 

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije
Obuhvat: 2.022,03 km2
Početak izrade: 22.03.2016. god. (Sl.glasnik 2/16)
Strateška procjena: u postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene
Javna rasprava: od 22.03. do 20.04.2018. godine
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: u tijeku
Planirani rok za donošenje: prosinac 2018. godine

GRAD VIROVITICA

II. IZMJENE I DOPUNE PPUG VIROVITICA

Izrađivač: /
Obuhvat: 170,09 km2
Početak izrade: 14.04.2016.god. (Sl.vjesnik 3/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 IV. IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE

Izrađivač: /
Obuhvat: 77,49 ha
Početak izrade: 27.09.2018. (Službeni vjesnik 9/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 UPU ŠPORTSKO REKREACIJSKE ZONE

Izrađivač: /
Obuhvat: 30,77 ha
Namjena: športsko-rekreacijska
Početak izrade: 27.09.2018.god. (Sl.vjesnik 9/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

UPU NOVO GROBLJE

Izrađivač: APE d.o.o. Zagreb
Obuhvat: 10,50 ha
Početak izrade: 30.01.2018.god. (Sl.vjesnik 1/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

I. ID. UPU JUG 2

Izrađivač: /
Obuhvat: 30,77 ha
Namjena: športsko-rekreacijska
Početak izrade: 30.01.2018.god. (Sl.vjesnik 1/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

GRAD ORAHOVICA

DPU “JARČIŠTE 1” ORAHOVICA

Izrađivač: /
Obuhvat: 10,00 ha
Namjena: mješovita
Početak izrade: 15.03.2010. god.
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA CRNAC

II. ID. PPUO CRNAC

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat:
Početak izrade: 03.10.2017. god.(Službeni glasnik 9/17)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

I. IZMJENE I DOPUNE UPU PODUZETNIČKA ZONA “PALIŠTE”

Izrađivač: /
Obuhvat: 12,38 ha
Početak izrade: 30.05.2014. god.
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA ČAČINCI

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAČINCI

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 145,02 km2
Početak izrade: 17.07.2017. god. (Sl.glasnik 5/17)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA ČAĐAVICA

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAĐAVICA

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 90,60 km2
Početak izrade: 22.11.2017.god. (Sl.glasnik 6/17)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA LUKAČ

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO LUKAČ

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 83,32 km2
Početak izrade: 23.06.2016.god. (Sl.vjesnik 2/16) i 06.12.2016.god. (Sl.vjesnik 4/16)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 28.12.2016.-09.01.2017.god., javno izlaganje 30.12.2016.god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

DPU „BREZIK-JUG“

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 14,06 ha
Namjena: gospodarska
Početak izrade: 13.12.2007. godine
Prethodna rasprava: 31.07.2008. godine
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA MIKLEUŠ

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO MIKLEUŠ

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 83,32 km2
Početak izrade: 30.08.2018.god. (Sl.vjesnik 9/18)
Strateška procjena:
Javna rasprava:
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

UPU PODUZETNIČKA ZONA “MIKLEUŠ”

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 4,6036 ha
Namjena: gospodarska
Početak izrade: 24.09.2009. god.
Prethodna rasprava: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 OPĆINA NOVA BUKOVICA

I. ID. PPUO NOVA BUKOVICA

Izrađivač: /
Obuhvat: /
Početak izrade: /
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA PITOMAČA

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO PITOMAČA

Izrađivač: ASK Atelier
Obuhvat: 158,14 km2
Početak izrade: 19.12.2016.god. (Sl.novine 11/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: od 21.03. do 28.03.2018. godine
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: u tijeku
Planirani rok za donošenje: prosinac 2018.

OPĆINA SOPJE

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO SOPJE

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 117,80 km2
Početak izrade: 03.03.2016.god. (Sl.glasnik 1/16)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 10.10.-18.10.2016.god., javno izlaganje 14.10.2016.god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Izrađivač: /
Obuhvat: 107,94 km2
Početak izrade: 12.05.2015.god. (Sl.vjesnik 3/15)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

(datum zadnje promjene 09. studeni 2018. godine)

 

WordPress Image Lightbox