Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Opći akti

 

Statut Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Pravilnik o radu i plaćama djelatnika Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Etički kodeks za zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje VPŽ

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

 

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Podatci za kontakt:  adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica ; telefon: 033/721-353 ; e-mail: prostor.okolis@gmail.com

 

Uredba o uredskom poslovanju

Obavijest o radnom vremenu sa strankama

Raspored radnog vremena

 

Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2024.

 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Akt o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Procedura naplate prihoda

Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Objava donacija Zavodu za prostorno uređenje za 2022. godinu

Objava donacija Zavodu za prostorno uređenje za 2023. godinu

Evidencija ugovora za 2021. godinu

Evidencija ugovora za 2022. godinu

Evidencija ugovora za 2023. godinu

 

Zakon o ustanovama

Plan rada Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Plan rada za 2019. godinu

Plan rada za 2020. godinu

Plan i program rada za 2021. godinu

Odluka o donošenjuPlan i program rada za 2022. godinu

Odluka o donošenjuPlan i program rada za 2023. godinu

Odluka o donošenjuPlan i program rada za 2024. godinu

Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje za 2021. godinu

Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje za 2022. godinu

Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje za 2023. godinu

 

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Odluka o donošenjuFinancijski plan za 2022. godinu i Obrazloženje financijskog plana

Odluka o donošenju, Financijski plan za 2023. godinu i Obrazloženje financijskog plana

Odluka o donošenju, Financijski plan za 2024. godinu i Obrazloženje financijskog plana

 

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Financijski izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaj za 2018. godinu

Financijski izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaje za 2019. godinu

Financijski  izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaj za 2020. godinu

Financijski izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaj za 2021. godinu

Financijski izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaj za 2022. godinu

Financijski izvještaj, Bilješka uz financijski izvještaj  i Izvještaj o vlastitim prihodima za razdoblje 01.01.-30.09.2023.god.

Financijski izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaj za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Izvještaj o izvršenju i Odluka o usvajanju za prvo polugodište 2023. godine

 

 

 

 

 

WordPress Image Lightbox