Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Opći akti

Statut Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

 

Pravilnik o o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

 

Pravilnik o cijenama materijalnih troškova

 

Procedura naplate prihoda

 

Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

 

Plan rada Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Plan rada za 2019. godinu
Plan rada za 2020. godinu
Plan rada za 2021. godinu

 

Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Financijski plan za 2019. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2021. godinu

 

Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Financijski izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaje za 2019. godinu
Financijski  izvještaj  i  Bilješka uz financijski izvještaj za 2020. godinu
WordPress Image Lightbox