Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi VPŽ

Virovitičko - podravska županija

Virovitičko - podravska županija

Stanovništvo: 70.368

Prostorni plan Virovitičko-podravske županije

PROČIŠĆENE ODREDBE
PROČIŠĆENE ODREDBE
V. Izmjene i dopune
I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

PPPPO Park Prirode „PAPUK“ – 336,00 km2 - U izradi

PPPPO Park Prirode „PAPUK“

PPPPO „Toka Rijeke Drave“ - Obavezan za izradu

PPPPO „Toka Rijeke Drave“
Grad Virovitica

Grad Virovitica

Populacija: 21,290

PPUG Virovitica

PROČIŠĆENI TEKST

GUP Virovitica

PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI
PROČIŠĆENI TEKST

UPU Središta Virovitice

V. IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE
UPU Središta Virovitice

Tekst Plana

Grafika Plana

DPU JUŽNI BLOK

DPU JUŽNI BLOK

DPU(PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića)

DPU(PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića)

UPU POSLOVNA ZONA ZAPAD 2

PROČIŠĆENI TEKST
USKLAĐENJE 2. IZMJENA I DOPUNA SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU

PROČIŠĆENI TEKST

UPU NOVO GROBLJE

Grad Slatina

Grad Slatina

Stanovništvo: 11.503

PPUG Slatina

PROČIŠĆENE ODREDBE I GRAFIČKI DIO

Tekst Plana

Grafika plana

UPU GRADA SLATINE

Grad Orahovica

Grad Orahovica

Stanovništvo: 4.537

PPUG Orahovica

IV. IZMJENE I DOPUNE

Urbanistički planovi uređenja

Detaljni planovi uređenja

DPU (PUP) „CENTAR“ ORAHOVICA - stavljen van snage
DPU (PUP) „MALA PRIVREDA“
DPU MALA PRIVREDA II FAZA
Općina Crnac

Općina Crnac

Stanovništvo: 1.116

Općina Čačinci

Općina Čačinci

Stanovništvo: 2.162

Urbanistički planovi uređenja

UPU "BOĆINE" - stavljanje van snage

Stavljanje izvan snage UPU "Boćine"

Općina Čađavica

Općina Čađavica

Stanovništvo: 1.555

PPUO Čađavica

V. IZMJENE I DOPUNE
Općina Gradina

Općina Gradina

Stanovništvo: 2.874

Općina Lukač

Općina Lukač

Stanovništvo: 2.759

PPUO Lukač

Općina Mikleuš

Općina Mikleuš

Stanovništvo: 1.067

PPUO Mikleuš

III. Izmjene i dopune
I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Općina Nova Bukovica

Općina Nova Bukovica

Stanovništvo: 1.275

Općina Pitomača

Općina Pitomača

Stanovništvo: 8.402

PPUO Pitomača

PROČIŠĆENE ODREDBE

UPU dijela naselja PITOMAČA

Općina Sopje

Općina Sopje

Stanovništvo: 1.897

PPUO Sopje

I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Grafika Plana

Općina Suhopolje

Općina Suhopolje

Stanovništvo: 5.267

PPUO Suhopolje

IV. IZMJENE I DOPUNE

Tekst Plana

II. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Detaljni planovi uređenja

Općina Špišić Bukovica

Općina Špišić Bukovica

Stanovništvo: 3.303

PPUO Špišić Bukovica

IV. IZMJENE I DOPUNE

Tekst Plana

Općina Voćin

Općina Voćin

Stanovništvo: 1.896

PPUO Voćin

Općina Zdenci

Općina Zdenci

Stanovništvo: 1.453

WordPress Image Lightbox