Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi VPŽ

Virovitičko - podravska županija

Virovitičko - podravska županija

Populacija: 84,836

Prostorni plan VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

V. Izmjene i dopune
I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

PPPPO Park Prirode „PAPUK“ – 336,00 km2 - U izradi

PPPPO Park Prirode „PAPUK“

Tekst Plana

Grafika Plana

PPPPO „Toka Rijeke Drave“ - Obavezan za izradu

PPPPO „Toka Rijeke Drave“

Područje obuhvata

Grad Virovitica

Grad Virovitica

Populacija: 21,290

GUP Virovitica

DPU(PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića)

DPU(PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića)

UPU NOVO GROBLJE

UPU “ŠPORTSKO REKREACIJSKA ZONA” – Š/30,77 - U izradi

UPU “ŠPORTSKO REKREACIJSKA ZONA”

Urbanistički planovi uređenja - Obavezni za izradu

UPU “JEZERA“ – Š/581,57,00ha

Područje obuhvata

UPU TURISTIČKO NASELJE “SV.JURAJ” – T/4,00ha

Područje obuhvata

UPU TURISTIČKO NASELJE “JASENAŠ” – T/23,94ha

Područje obuhvata

UPU JUG 2 – M/21,94ha

Područje obuhvata

UPU ISTOK 1 – G/51,96ha

Područje obuhvata

UPU ZAPAD 1 – M/23,45ha

Područje obuhvata

UPU SJEVER 1 – G/30,46ha

Područje obuhvata

UPU SJEVER 2 – G/54,39ha

Područje obuhvata

Detaljni planovi uređenja - Obavezni za izradu

DPU STAMBENA ZONA ISTOK 1 – S/8,30ha

Područje obuhvata

DPU STAMBENA ZONA ISTOK 2 – S/84,14ha

Područje obuhvata

DPU STAMBENA ZONA UZ OĐENICU – S/2,53ha

Područje obuhvata

DPU MIROSLAVA KRALJEVIĆA – S/3,88ha

Područje obuhvata

DPU NOVOG DIJELA GROBLJA – Groblje/10,50ha

Područje obuhvata

DPU „TRG LJUDEVITA PATAČIĆA“ – M/1,50ha

Područje obuhvata

DPU „TRG KRALJA TOMISLAVA“ – M/2,15ha

Područje obuhvata

DPU „TRG dr. FRANJE TUĐMANA“ – M/1,80ha

Područje obuhvata

DPU „GRADSKI PARK“ – Š/5,90ha

Područje obuhvata

Grad Slatina

Grad Slatina

Populacija: 13,686

UPU JAVORICA SLATINA

UPU JAVORICA SLATINA

Detaljni planovi uređenja - Obavezni za donošenje

DPU „LIPIK“ – G/45,21ha

Područje obuhvata

DPU „CENTAR II“ – M/16,46ha

Područje obuhvata

DPU „POTOČANI IV“- M/12,20ha

Područje obuhvata

DPU „POTOČANI V“ – M/17,54ha

Područje obuhvata

DPU „MALA PRIVREDA“ – G/10,53

Područje obuhvata

DPU „GOSPODARSKA ZONA – SJEVER“ – G/26,47

Područje obuhvata

DPU „TOMINAC“ – Š/25,29ha

Područje obuhvata

Grad Orahovica

Grad Orahovica

Populacija: 5,304

PPUG Orahovica

Urbanistički planovi uređenja

UPU „BJELJEVINA ORAHOVIČKA“ – G/19,71ha - Obavezan za donošenje

Područje obuhvata

UPU „LUKA 1“ - Obavezan za donošenje

Područje obuhvata

UPU „LUKA 2“ - Obavezan za donošenje

Područje obuhvata

UPU „BOSTOVAČA“ - Obavezan za donošenje

Područje obuhvata

Detaljni planovi uređenja

DPU (PUP) „CENTAR“ ORAHOVICA

Područje obuhvata

DPU (PUP) „MALA PRIVREDA“

Područje obuhvata

DPU „JARČIŠTE 1“ – M/10,00ha - U izradi

Područje obuhvata

DPU „MALA PRIVREDA FAZA I i II“ – M/5,69ha - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

DPU MALA PRIVREDA II FAZA

Područje obuhvata

Općina Crnac

Općina Crnac

Populacija: 1,772

Općina Čačinci

Općina Čačinci

Populacija: 2,800

Urbanistički plan uređenja

UPU „SEGINAC“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „SELIŠTE“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

Općina Čađavica

Općina Čađavica

Populacija: 2,394

PPUO Čađavica

IV. Izmjene i dopune

Urbanistički plan uređenja

UPU „PROIZVODNA ZONA VRANEŠEVCI“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

Općina Gradina

Općina Gradina

Populacija: 4,485

Urbanistički plan uređenja - Obavezni za izradu

UPU „CENTAR GRADINA“

Područje obuhvata

UPU „PODUZETNIČKA ZONA GRADINA“

Područje obuhvata

Općina Lukač

Općina Lukač

Populacija: 4,276

PPUO Lukač

Detaljni plan uređenja

DPU „BREZIK-JUG“ - U izradi

Područje obuhvata

DPU „PRODORINA“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

DPU „LUKAČ-SJEVER“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

DPU „LUKAČ-JUG“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

Općina Mikleuš

Općina Mikleuš

Populacija: 1,772

UPU sukladno Zakonu (neizgrađeno područje)

UPU PODUZETNIČKA ZONA „MIKLEUŠ“ - U izradi

Područje obuhvata

Općina Nova Bukovica

Općina Nova Bukovica

Populacija: 1,771

Urbanistički plan uređenja - Obavezni za izradu

UPU „TOPOLAK“

Područje obuhvata

UPU „TOPOLAK 1“

Općina Pitomača

Općina Pitomača

Populacija: 10,059

PPUO Pitomača

Detaljni planovi uređenja - Obavezni za izradu

DPU „ZONA MJEŠOVITE NAMJENE“

Područje obuhvata

DPU „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“

Područje obuhvata

DPU „SEGEDIN“ - Turističko-rekreacijsko područje uz rijeku Dravu

Područje obuhvata

DPU „JADICA“ - Turističko-rekreacijsko područje uz rijeku Dravu

Područje obuhvata

DPU „CRNI JARAK“ - Turističko-rekreacijsko područje uz rijeku Dravu

Područje obuhvata

DPU „LUKA“ - Turističko-rekreacijsko područje uz rijeku Dravu

Područje obuhvata

DPU „ŠIRINE“ - Turističko-rekreacijsko područje uz rijeku Dravu

Područje obuhvata

Općina Sopje

Općina Sopje

Populacija: 2,750

PPUO Sopje

I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Grafika Plana

Urbanistički plan uređenja - Obavezni za izradu

UPU „PROIZVODNA ZONA GORNJE PREDRIJEVO“

Područje obuhvata

UPU „PROIZVODNA ZONA NOVAKI 1“

Područje obuhvata

UPU „PROIZVODNA ZONA NOVAKI 2“

Područje obuhvata

Detaljni plan uređenja - Obavezni za izradu

DPU „SOPJANSKA BARA“

Područje obuhvata

Općina Suhopolje

Općina Suhopolje

Populacija: 7,524

PPUO Suhopolje

II. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Urbanistički plan uređenja

Općina Špišić Bukovica

Općina Špišić Bukovica

Populacija: 4,221

PPUO Špišić Bukovica

Urbanistički plan uređenja - Obavezni za izradu

UPU „PODUZETNIČKA ZONA HRASTJE“

Područje obuhvata

Detaljni planovi uređenja - Obavezni za izradu

DPU „BEREK“

Područje obuhvata

DPU „GOSPODARSKA ZONA ŠPIŠIĆ BUKOVICA“

Područje obuhvata

DPU „ZIDINA“

Područje obuhvata

Općina Voćin

Općina Voćin

Stanovništvo: 1,161

Prostorni plan uređenja Općine Voćin

Urbanistički planovi uređenja

UPU „KLOKOČEVAC“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „KLOKOČEVAC I“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „KAMENICA" - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „PODUZETNIČKA ZONA HUM I“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „PODUZETNIČKA ZONA HUM II“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „PODUZETNIČKA ZONA ĆERALIJE I“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „PODUZETNIČKA ZONA MACUTE“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ZONA SLANAC“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

Općina Zdenci

Općina Zdenci

Stanovništvo: 2,235

Urbanistički planovi uređenja

UPU „PROIZVODNA ZONA DUGA MEĐA“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „ZDENCI I“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

UPU „ZDENCI II“ - Obavezan za izradu

Područje obuhvata

WordPress Image Lightbox