Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi VPŽ

Virovitičko - podravska županija

Virovitičko - podravska županija

Populacija: 84,836

Prostorni plan Virovitičko-podravske županije

PROČIŠĆENE ODREDBE
PROČIŠĆENE ODREDBE
V. Izmjene i dopune
I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

PPPPO Park Prirode „PAPUK“ – 336,00 km2 - U izradi

PPPPO Park Prirode „PAPUK“

PPPPO „Toka Rijeke Drave“ - Obavezan za izradu

PPPPO „Toka Rijeke Drave“
Grad Virovitica

Grad Virovitica

Populacija: 21,290

PPUG Virovitica

PROČIŠĆENE ODREDBE

GUP Virovitica

PROČIŠĆENE ODREDBE

UPU Središta Virovitice

UPU Središta Virovitice

Tekst Plana

Grafika Plana

DPU(PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića)

DPU(PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića)

UPU NOVO GROBLJE

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU Poslovna zona Zapad 2 - G/390,40ha
UPU Jezera – Š/610,73ha
UPU Turističko naselje Sv.Juraj – T/4,00ha
UPU Turističko naselje Jasenaš – T/23,94ha
UPU Istok 1 – G/58,10ha
UPU Zapad 1 – M/42,46ha
UPU Sjever 1 – G/30,46ha
UPU Sjever 2 – G/54,39ha
UPU Stambena zona Istok 1 - S/8,30ha
UPU Stambena zona uz Ođenicu - S/2,53ha
Grad Slatina

Grad Slatina

Populacija: 13,686

PPUG Slatina

PROČIŠĆENE ODREDBE I GRAFIČKI DIO

Tekst Plana

Grafika plana

UPU JAVORICA SLATINA

UPU JAVORICA SLATINA

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU Jezero Slanac
Grad Orahovica

Grad Orahovica

Populacija: 5,304

PPUG Orahovica

Urbanistički planovi uređenja

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU „BIJELJEVINA ORAHOVIČKA“ – G/19,71ha
UPU „LUKA 1“
UPU „LUKA 2“
UPU „BOSTOVAČA“
UPU "TURISTIČKE ZONE JARČIŠTE"
UPU "TURISTIČKE ZONE DUZLUK"
UPU "JEZERO HERCEGOVAC - RUŽICA GRAD"
UPU "CENTAR"
UPU "MALA PRIVREDA FAZA 1 I 2"
UPU "JARČIŠTE 1" I "JARČIŠTE 2"
UPU "DUGO POLJE"
UPU "ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR"
UPU "PROŠIRENJE GROBLJA U NASELJU ORAHOVICA"

Detaljni planovi uređenja

DPU (PUP) „CENTAR“ ORAHOVICA - stavljen van snage
DPU (PUP) „MALA PRIVREDA“
DPU MALA PRIVREDA II FAZA
Općina Crnac

Općina Crnac

Populacija: 1,772

Općina Čačinci

Općina Čačinci

Populacija: 2,800

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU „SEGINAC“
UPU „SELIŠTE“
Općina Čađavica

Općina Čađavica

Populacija: 2,394

PPUO Čađavica

Općina Gradina

Općina Gradina

Populacija: 4,485

Općina Lukač

Općina Lukač

Populacija: 4,276

PPUO Lukač

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU "Turanovac" - 13,35ha
UPU "Zrinj Lukački" - 54,35ha
UPU "Prodorina" - 76,84ha - nakon zatvaranja eksploatacijskog polja
UPU "Brezik-jug" - 14,06ha
UPU "Lukač-sjever" - 12,41ha
UPU "Lukač-jug" - 24,84ha
Općina Mikleuš

Općina Mikleuš

Populacija: 1,772

PPUO Mikleuš

III. Izmjene i dopune
I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU "Poduzetnička zona Mikleuš“ - 4,6ha
Općina Nova Bukovica

Općina Nova Bukovica

Populacija: 1,771

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU „TOPOLAK“
UPU „TOPOLAK 1“
Općina Pitomača

Općina Pitomača

Populacija: 10,059

PPUO Pitomača

PROČIŠĆENE ODREDBE

UPU dijela naselja PITOMAČA

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU "Greda"
UPU "Kalilo"
UPU "Klas"
UPU "Razlev I"
UPU "Razlev II"
Općina Sopje

Općina Sopje

Populacija: 2,750

PPUO Sopje

I. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Grafika Plana

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU „SOPJANSKA BARA“
Općina Suhopolje

Općina Suhopolje

Populacija: 7,524

PPUO Suhopolje

IV. IZMJENE I DOPUNE

Tekst Plana

II. Izmjene i dopune

Tekst Plana

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU „ŠPORTSKI CENTAR PARK“
Općina Špišić Bukovica

Općina Špišić Bukovica

Populacija: 4,221

PPUO Špišić Bukovica

IV. IZMJENE I DOPUNE

Tekst Plana

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU „PODUZETNIČKA ZONA HRASTJE“
UPU „BEREK“
UPU „GOSPODARSKA ZONA ŠPIŠIĆ BUKOVICA“
UPU „ZIDINA“
Općina Voćin

Općina Voćin

Stanovništvo: 1,161

PPUO Voćin

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU „KLOKOČEVAC“
UPU „KLOKOČEVAC I“
UPU „KAMENICA"
UPU „PODUZETNIČKA ZONA HUM I“
UPU „PODUZETNIČKA ZONA HUM II“
UPU „PODUZETNIČKA ZONA ĆERALIJE I“
UPU „PODUZETNIČKA ZONA MACUTE“
UPU UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ZONA "SLANAC“
Općina Zdenci

Općina Zdenci

Stanovništvo: 2,235

Urbanistički planovi uređenja - obavezni za izradu

UPU "Zdenci I"
UPU "Zdenci II"
WordPress Image Lightbox