Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi u izradi

PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Obuhvat: 336,00 kmod toga 145,00 ha na području VPŽ
Početak izrade: 2000. god.
Strateška procjena: 16.11.2016. god. – Odluka o započinjanju postupka
Javna rasprava: 19.11. – 18.12. 2018. god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

VII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije
Obuhvat: 2.022,03 km2
Početak izrade: 10.06.2020. god. (Sl. glasnik 4/20 i 8/20-dopuna)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

GRAD VIROVITICA

I. IZMJENE I DOPUNE UPU JUG 2

Izrađivač: /
Obuhvat: 22,00 ha
Početak izrade: 30.01.2018. god. (Sl. vjesnik 1/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 II. IZMJENE I DOPUNE UPU POSLOVNA ZONA ZAPAD II

Izrađivač: /
Obuhvat: 390,40 ha
Početak izrade: 09.05.2019. god. (Sl. vjesnik 4/19)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

GRAD SLATINA

II. IZMJENA I DOPUNA PPUG SLATINE

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 123,67 km2
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

III. IZMJENA I DOPUNA UPU GRADA SLATINE

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 10,24 km2 (1024 ha)
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

UPU CENTAR SLATINA

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 31,40 ha
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

DPU “CENTAR” SLATINA – stavljanje izvan snage

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 31,40 ha
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

OPĆINA LUKAČ

IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO LUKAČ

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 83,32 km2
Početak izrade: 25.04.2019. god. (Sl. vjesnik 5/19)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 29.09. – 09.10.2020.god. (izlaganje 07.10.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

OPĆINA NOVA BUKOVICA

I. ID. PPUO NOVA BUKOVICA

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 76,43 km2
Početak izrade: 27.8.2018. (Sl.glasnik 6/18)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 01.06. – 08.06.2020.god. (izlaganje 04.06.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

OPĆINA SUHOPOLJE

IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO SUHOPOLJE

Izrađivač: /
Obuhvat: 166,55 km2
Početak izrade: 25.11.2019. god. (Sl.glasnik 8/19)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

I. IZMJENA I DOPUNA UPU ODBOJ-JUG

Izrađivač: /
Obuhvat: 23,2414 ha
Početak izrade: 12.02.2018. god. (Sl.glasnik 2/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

II. IZMJENA I DOPUNA DPU CENTAR U SUHOPOLJU

Izrađivač: /
Obuhvat: 56,1521 ha
Početak izrade: 20.05.2020. god. (Sl.glasnik 4/20)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

OPĆINA VOĆIN

III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VOĆIN

Izrađivač:  /
Obuhvat: 295,80 km2
Početak izrade: 22.11.2019. god. (Sl.glasnik 5/19)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

(datum zadnje promjene: listopad 2020.godine)

 

WordPress Image Lightbox