Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi u izradi

 

PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Obuhvat: 336,00 kmod toga 145,00 ha na području VPŽ
Početak izrade: 2000. god.
Strateška procjena: 16.11.2016. god. – Odluka o započinjanju postupka
Javna rasprava: 19.11.-18.12. 2018. god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

IX. IZMJENE I DOPUNE PP VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije
Obuhvat: 2.022,03 km2
Početak izrade: 20.12.2023. god. (Sl.glasnik 14/23)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

OPĆINA CRNAC

II.  IZMJENE I DOPUNE PPUO CRNAC

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 79,13 km2
Početak izrade: 04.02.2022. god. (Sl. glasnik 1/22)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

OPĆINA ČAČINCI

III.  IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAČINCI

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 145,02 km2
Početak izrade: 04.10.2022. god. (Sl. glasnik 6/22)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava:                                  Ponovna javna rasprava:                Ponovna javna rasprava: 18.10.-26.10.2023. (izlaganje 25.10.2023.)                                15.11.-23.11.2023. (izlaganje 21.11.2023.)                                      12.02.-19.02.2024. (izlaganje 14.02.2024.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

OPĆINA VOĆIN

III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VOĆIN

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 295,80 km2
Početak izrade: 22.11.2019. god. (Sl. glasnik 5/19)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 31.03.-08.04.2021.god. (izlaganje 07.04.2021.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

(datum zadnje promjene: svibanj 2024. godine)

 

WordPress Image Lightbox