Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi u izradi

PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Obuhvat: 336,00 kmod toga 145,00 ha na području VPŽ
Početak izrade: 2000. god.
Strateška procjena: 16.11.2016.god. – Odluka o započinjanju postupka
Javna rasprava: od 19.11. do 18.12. 2018. godine
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

GRAD VIROVITICA

II. IZMJENE I DOPUNE PPUG VIROVITICA

Izrađivač: /
Obuhvat: 170,09 km2
Početak izrade: 14.04.2016.god. (Sl.vjesnik 3/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

I. IZMJENE I DOPUNE UPU JUG 2

Izrađivač: /
Obuhvat:
Početak izrade: 30.01.2018. (Službeni vjesnik 1/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 IV. IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE

Izrađivač: APE d.o.o. Zagreb
Obuhvat: 77,49 ha
Početak izrade: 27.09.2018. (Službeni vjesnik 9/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: Održana
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: u tijeku
Planirani rok za donošenje: /

 UPU ŠPORTSKO REKREACIJSKE ZONE

Izrađivač: /
Obuhvat: 30,77 ha
Namjena: športsko-rekreacijska
Početak izrade: 27.09.2018.god. (Sl.vjesnik 9/18)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA CRNAC

II. ID. PPUO CRNAC

Izrađivač:
Obuhvat:
Početak izrade: 03.10.2017. god.(Službeni glasnik 9/17)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA ČAĐAVICA

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAĐAVICA

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 90,60 km2
Početak izrade: 22.11.2017.god. (Sl.glasnik 6/17)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: 01-10.02.2019. godine
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA NOVA BUKOVICA

I. ID. PPUO NOVA BUKOVICA

Izrađivač: /
Obuhvat: /
Početak izrade: /
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA PITOMAČA

III. IZMJENE I DOPUNE UPU DIJELA NASELJA PITOMAČA

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat:  212 ha
Početak izrade: 17.12.2018.god. (Sl.glasnik 10/18)
Strateška procjena:  nije potrebno provesti
Javna rasprava:
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA SOPJE

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO SOPJE

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 117,80 km2
Početak izrade: 23.07.2018. god. (Sl.glasnik 6/18)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 07-15.01.2019. ponovljena 04-12.02.2019
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

(datum zadnje promjene 15. travnja  2019. godine)

 

WordPress Image Lightbox