Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Prostorni planovi u izradi

 

PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Obuhvat: 336,00 kmod toga 145,00 ha na području VPŽ
Početak izrade: 2000. god.
Strateška procjena: 16.11.2016. god. – Odluka o započinjanju postupka
Javna rasprava: 19.11. – 18.12. 2018. god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

GRAD SLATINA

II. IZMJENA I DOPUNA PPUG SLATINE

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 123,67 km2
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 19.02.-26.02.2021.god. (izlaganje 24.02.2021.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

III. IZMJENA I DOPUNA UPU GRADA SLATINE

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 10,24 km2 (1024 ha)
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 19.02.-26.02.2021.god. (izlaganje 24.02.2021.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

UPU CENTAR SLATINA

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 31,40 ha
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 04.03.-02.04.2021.god. (izlaganje 10.03.2021.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

DPU “CENTAR” SLATINA – stavljanje izvan snage

Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
Obuhvat: 31,40 ha
Početak izrade: 10.07.2020. god. (Sl. glasnik 9/20)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: 08.03.-15.03.2021.god. (izlaganje 10.03.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

OPĆINA PITOMAČA

UPU GOSPODARSKA ZONA “RAKITKA I”

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 8,65 ha
Početak izrade: 18.02.2021. god. (Sl. novine 1/21)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 23.03.-22.04.2021.god. (izlaganje 08.04.2021.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

OPĆINA VOĆIN

III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VOĆIN

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 295,80 km2
Početak izrade: 22.11.2019. god. (Sl.glasnik 5/19)
Strateška procjena: nije potrebno provesti
Javna rasprava: 31.03.-08.04.2021.god. (izlaganje 07.04.2021.)
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

 

(datum zadnje promjene: travanj 2021.godine)

 

WordPress Image Lightbox