Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Popis svih prostornih planova

Prostorni planovi na području Virovitičko-podravske županije:

 

PROSTORNI PLAN VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

(Sl.glasnik 7A/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12-pročišćene odredbe, 2/13, 3/13-pročišćene odredbe, 11/18, 2/19-pročišćene odredbe, 2/21, 9/21-pročišćene odredbe i 14/23)

GRAD VIROVITICA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VIROVITICE (Sl.vjesnik 14/05, 12/14, 1/15-pročišćene odredbe i 3/20)

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA VIROVITICE (Sl.vjesnik 14/05, 14/07, 1/15, 3/15-pročišćene odredbe, 3/16, 6/23 i 8/23-pročiščene odredbe)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SREDIŠTA VIROVITICE (Sl.vjesnik 3/00, 14/07, 2/11, 7/11, 5/19 i 2/24)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA JUG 1 (Sl.vjesnik 14/07 i 3/16)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA JUG 2 (Sl.vjesnik 4/16)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNA ZONA ZAPAD 1 (Sl.vjesnik 9/10)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNA ZONA ZAPAD 2 (Sl.vjesnik 9/10, 5/15, 8/15-pročišćene odredbe, 1/21 i 9/21-pročišćene odredbe)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ANTUNOVAC (Sl.vjesnik 4/16)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BILOGORA (Sl.vjesnik 4/16)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ŠPORTSKO REKREACIJSKE ZONE (Sl.vjesnik 8/19)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA JEZERA (ZA PODRUČJE SPORTSKO-REKREACIJSKO-TURISTIČKE ZONE JEZERA) (Sl.vjesnik 8/17)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NOVO GROBLJE (Sl.vjesnik 10/18)

DETALJNI PLAN UREĐENJA JUŽNI BLOK (Sl.vjesnik 3/98, 2/08, 4/09, 7/18 i 3/22)

PUP (DPU) GUNDULIĆEVA-M.GORKOG (sada P.BERISLAVIĆA) (Sl.vjesnik 10/88 i 8/90)

DETALJNI PLAN UREĐENJA ŠRC VGŠK (Sl.vjesnik 2/97, 4/09 i 10/10 )

GRAD SLATINA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SLATINE (Sl.glasnik 6/06, 1/15, 11/21 i 13/21-pročišćene odredbe i grafika)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA SLATINE (Sl.glasnik 2/07, 1/12, 1/15, 2/22 i 3/22)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA CENTAR SLATINA (Sl.glasnik 2/22)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „JAVORICA“ SLATINA (Sl.glasnik 1/07)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „LIPIK“ SLATINA (Sl.glasnik 1/15)

DETALJNI PLAN UREĐENJA „CENTAR“ SLATINA (Sl.glasnik 5/99, 5/02, 5/07, 1/11 i 2/22-stavljanje van snage)

DETALJNI PLAN UREĐENJA „KUĆANICA-MEDINCI” (Sl.glasnik 1/13)

PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN „POTOČANI 4“ (Sl.glasnik 4/88 i 2/99-pročišćeni tekst)

PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN „MALA PRIVREDA“ (Sl.glasnik 6/90 i 2/99-pročišćeni tekst)

GRAD ORAHOVICA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ORAHOVICE (Sl.glasnik 4/07, 8/10, 9A/18, 6/20 i 3/24)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA“ (Sl.glasnik 7/08)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ (Sl.glasnik 8a/09)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „DUGO POLJE“ (Sl.glasnik 8a/09)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „JARČIŠTE“ (Sl.glasnik 3/10)

PUP (DPU) „CENTAR“ ORAHOVICA (Sl.glasnik 13/88, 1/96, 4/02, 5/03, 1/05, 4/08, 3/14, 8a/14-pročišćeni plan i 11/18-stavljanje van snage)

PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN „MALA PRIVREDA“ (Sl.glasnik 13/90)

DETALJNI PLAN UREĐENJA MALA PRIVREDA II FAZA (Sl.glasnik 4/03)

DETALJNI PLAN UREĐENJA „JEZERO HERCEGOVAC-RUŽICA GRAD“ U ORAHOVICI (Sl. glasnik 5/11)

DETALJNI PLAN UREĐENJA „DUGO POLJE“ (Sl.glasnik 6/12)

DETALJNI PLAN UREĐENJA „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ ORAHOVICA (Sl.glasnik 6/12)

OPĆINA CRNAC

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE CRNAC (Sl.glasnik 7/07 i 1/13)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE „PALIŠTE“ (Sl.glasnik 7/12)

OPĆINA ČAČINCI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ČAČINCI (Sl.glasnik 5/06, 2/13 i 8/19)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “BOĆINE” (Sl.glasnik 8/12 i 1/24-stavljanje van snage)

OPĆINA ČAĐAVICA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ČAĐAVICA (Sl.glasnik 2/07, 7/11, 4/15, 2/17, 2/19, 4/19-pročišćeni plan i 2/22)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “PROIZVODNA ZONA ČAĐAVICA” (Sl.glasnik 3/13)

OPĆINA GRADINA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GRADINA (Sl.vjesnik 2/07 i 3/16)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE GRADINA (S.vjesnik 7/23)

OPĆINA LUKAČ

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LUKAČ (Sl.vjesnik 3/04, 1/11, 8/14, 3/17 i 1/21)

OPĆINA MIKLEUŠ

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MIKLEUŠ (Sl.glasnik 6/07, 4/13, 2/16, 5/16-pročišćene odredbe, 1/19 i 7/19-pročišćeni plan)

OPĆINA NOVA BUKOVICA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NOVA BUKOVICA (Sl.glasnik 7/07 i 3/21)

OPĆINA PITOMAČA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PITOMAČA (Sl.novine 3/03, 1/09, 7/13, 9/13-pročišćene odredbe, 5/15, 9/18, 10/18-ispravak odluke, 7/22, 13/22-pročišćeni plan i 2/24-ispravak pročišćenog plana)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA NASELJA PITOMAČA (Sl.novine 1/10, 8/12, 3/13-ispravak odluke, 4/15, 8/15-pročišćeni plan, 4/20, 5/23 i 2/24)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE “RAKITKA I” (Sl.novine 4/21)

OPĆINA SOPJE

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SOPJE (Sl.glasnik 3/07, 3/11, 7/14, 7/16, 5/19 i 1/20-pročišćeni plan)

OPĆINA SUHOPOLJE

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SUHOPOLJE (Sl.vjesnik 3/05, 7/07, 1/08-ispravak odluke, 5/15, 1/17 i 2/21)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ODBOJ JUG“ (Sl.glasnik 2/09)

DETALJNI PLAN UREĐENJA „CENTAR“ (Sl.glasnik 2/09, 10/18, 2/21 i 16/22)

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA (Sl.vjesnik 2/04, 2/09, 5/14, 8/18, 3/19-pročišćeni plan, 4/21 i 2/24)

OPĆINA VOĆIN

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VOĆIN (Sl.glasnik 9/07, 3/12 i 2/17)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „PODUZETNIČKA ZONA ISKRA“ VOĆIN (Sl.glasnik 9/13)

OPĆINA ZDENCI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ZDENCI (Sl.glasnik 6/07, 3/13, 5/16, 3/17-ispravak odluke i 11/17-ispravak odluke i pročišćene odredbe)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PROIZVODNE ZONE DUGA MEĐA (Sl.glasnik 7/20)

 

 

Više o prostornim planovima možete vidjeti u sljedećoj tablici:

 

BAZA PROSTORNIH PLANOVA VPŽ

           Legenda: važeći prostorni planovi

                            pročišćeni dijelovi prostornih planova

                            prostorni planovi u izradi

                            prostorni planovi čije odluke o izradi su van snage

 

 

(datum zadnje promjene: svibanj 2024. godine)

WordPress Image Lightbox