Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Općine Mikleuš

Općine Mikleuš
Virovitica

Prostorni plan uređenja Općine Mikleuš

(Službeni glasnik Općine Mikleuš broj 6/07., 4/13., 2/16.) Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)
Tekstualni dio

Tekstualni dio


Preuzimanje

Pregled

Grafički dio

Grafički dio


Preuzimanje

Pregled

Izvornik

Izvornik


Preuzimanje

Prostorni planovi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

WordPress Image Lightbox