Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Općina Zdenci

Općina Zdenci
Virovitica

Prostorni plan uređenja Općine Zdenci

(Službeni glasnik Općine Zdenci broj 6/07., 3/13., 5/16., 3/17 – ispravak Odluke) Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)
Tekstualni dio

Tekstualni dio


Preuzimanje

Pregled

Grafički dio

Grafički dio


Preuzimanje

Pregled

Izvornik

Izvornik


Preuzimanje

Prostorni planovi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

WordPress Image Lightbox