Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Općina Voćin

Općina Voćin
Virovitica

Prostorni plan uređenja Općine Voćin

(Službeni glasnik Općine Voćin broj 9/07., 3/12., 2/17.) Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)
Tekstualni dio

Tekstualni dio


Preuzimanje

Pregled

Grafički dio

Grafički dio


Preuzimanje

Pregled

Izvornik

Izvornik


Preuzimanje

Prostorni planovi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

WordPress Image Lightbox