Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Općina Suhopolje

Općina Suhopolje
Virovitica

Prostorni plan uređenja Općine Suhopolje

(Službeni vjesnik Općine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08. – ispravak) (Službeni glasnik Općine Suhopolje broj 5/15., 1/17.) Napomena: Pročišćeni grafički dio Plana i Odredbe za provođenje (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)
Tekstualni dio

Tekstualni dio


Preuzimanje

Pregled

Grafički dio

Grafički dio


Preuzimanje

Pregled

Izvornik

Izvornik


Preuzimanje

Prostorni planovi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

WordPress Image Lightbox