Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Općina Š. Bukovica

Općina Š. Bukovica
Virovitica

Prostorni plan uređenja Općine Špišić Bukovica

(Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica broj 2/04., 2/09., 5/14.) Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)
Tekstualni dio

Tekstualni dio


Preuzimanje

Pregled

Grafički dio

Grafički dio


Preuzimanje

Pregled

Izvornik

Izvornik


Preuzimanje

Prostorni planovi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

WordPress Image Lightbox