Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Općina Lukač

Općina Lukač
Virovitica

Prostorni plan uređenja Općine Lukač

(Službeni vjesnik Općine Lukač broj 3/04., 1/11.,8/14., 3/17.) Napomena: Pročišćene Odredbe za provođenje (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)
Tekstualni dio

Tekstualni dio


Preuzimanje

Pregled

Grafički dio

Grafički dio


Preuzimanje

Pregled

Izvornik

Izvornik


Preuzimanje

Prostorni planovi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

WordPress Image Lightbox