Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Općina Gradina

Općina Gradina
Virovitica

Prostorni plan uređenja Općine Gradina

(Službeni Vjesnik Općine Gradina 2/07., 3/16.) Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)
Tekstualni dio

Tekstualni dio


Preuzimanje

Pregled

Grafički dio

Grafički dio


Preuzimanje

Pregled

Izvornik

Izvornik


Preuzimanje

Prostorni planovi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova

WordPress Image Lightbox