Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Događanja

 

Druga stručna konferencija Informacijskog sustava prostornog uređenja ISPU održana u Šibeniku

Djelatnice Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije sudjelovale su na Drugoj stručnoj konferenciji Informacijskog sustava prostornog uređenjau. Konferencija je okupila više od 500 sudionika iz cijele Hrvatske, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnika Zavoda za prostorno uređenje, službenika za izdavanje akata o gradnji, izrađivača prostornih planova, predstavnika nadležnih ministarstava te akademske zajednice.  Sudionici su se pobliže upoznali s novostima iz zakonodavne regulative u području prostornog uređenja i državne imovine kao i novostima vezanim uz daljnji razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja – ISPU s naglaskom na aplikacije ePlanovi, ePlanovi editor, Interni registar nekretnina, eDozvolu i dr. Više o konferenciji možete pročitati na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Slika /slike/ISPU/2024_04_09_ISPU02.jpg

 

 

 

Održan sastanak s ravnateljem Zavoda za prostorni razvoj RH

U Maloj sali za sastanke Virovitičko-podravske županije održan je sastanak Zavoda za prostorno uređenje VPŽ s ravnateljem Zavoda za prostorni razvoj RH (u sklopu Ministarstva za prostorno uređenje, graditeljstva i državne imovine). Sastanku su nazočili ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Bojan Linardić, specijalni savjetnik ravnatelja Ivan Landek, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje VPŽ Jasna Baranjec-Keserica, pomoćnica ravnateljice Slobodanka Janeš i viša savjetnica za infrastukturne sustave Marijana Matošina Ljulj. Više na stranici Virovitičko-podravske županije.

       

 

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije traje od 22. do 29. studenog 2023. godine.

U okviru javne rasprave 28. studenog 2023. godine održati će se javno izlaganje. Ovdje možete vidjeti

Prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Tekstualni dio

Grafički dio:

Grafički prikaz VIII. Izmjena i dopuna PP VPŽ 

Kartogram 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Kartogram 3.1.3. Mineralne sirovine, ugljikovodici i obnovljivi izvori energije

Sažetak

 

 

Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na 10. sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine donijela je Odluku o izradi

VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

Stručni izrađivač je Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije.

Razloge izmjene Plana i samu Odluku možete pročitati ovdje.

 

 

Stručna konferencija “Prostor budućnosti/Budućnost prostora” u sklopu Sajma arhitekture i graditeljstva ArhiBau.hr 2023

Tri dana stručne konferencije, od 27-29. rujna 2023., okupilo je arhitekte, urbaniste, građevinare i druge stručnjake koji su zainteresirani za istraživanje budućnosti životnih prostora i uloge koju će arhitektura i graditeljstvo imati u oblikovanju našeg svijeta. Konferencija je odgovarala na pitanja kako će se prostori razvijati kako bi zadovoljili potrebe dinamičnog i promjenjivog svijeta te koje se strategije u arhitekturi, urbanizmu, prostornom planiranju, dizajnu i građenju mogu primijeniti za oblikovanje održivih, funkcionalnih i otpornijih prostora.

Više o konferenciji možete pročitati na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

      

   

 

 

 

Djelatnice Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije sudjelovale na javnom izlaganju

Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

U Posjetiteljskom centru Dravska priča 18. rujna 2023 godine, u okviru javnog uvida koji je započeo 09. rujna i traje do 8. listopada 2023. godine, održano je javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, za dio Plana upravljanja koji se odnosi na Virovitičko-podravsku županiju, izrađenog u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Više na virovitica-nature.

 

 

U “Narodnim novinama” broj 67/23 od 21. lipnja 2023. godine objavljen je

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

 

 

U suorganizaciji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Zavoda za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, održan je jednodnevni susret na temu praćenja i izvještavanja o stanju u prostoru.

Više na stranici Ministarstva prostonog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

 

Održana završna konferencija projekta „Informacijski sustav prostornog uređenja ISPU i njegovi moduli“ financiranog sredstvima EU.

Više na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne mirovine.

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje VPŽ

OBAVIJEST

 

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Natječaj vrijedi od 22.12.2022. do 29.12.2022. godine

JAVNI NATJEČAJ

 

 

Prostorno planovi nove generacije izrađivati će se kroz novi modul ISPU-a ePlanovi editor

Više na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

 

Energetska obnova višestambenih zgrada sredstvima NPOO-a

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. travnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Poziv se sufinancira sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta “EU sljedeće generacije” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna.

Više na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko – podravske županije

Naslovna – prijedlog

Odredbe za provedbu – prijedlog

PPVPŽ VII IiD Grafički prikaz izmjena i dopuna – prijedlog

PPVPŽ VII IiD Karta 1 Korištenje – prijedlog

PPVPŽ VII IiD Karta 2 Infrastrukturni sustavi – prijedlog

PPVPŽ VII_IiD Karta 3 Uvjeti – prijedlog

PPVPŽ VII IiD Karta 3.1.3 Uvjeti mineralne sirovine – prijedlog

PPVPŽ VII IiD Kartogram 4.1 Prometni sustav – prijedlog

PPVPZ VII IiD Kartogram 4.3 Energetski sustavi -prijedlog

Sažetak – prijedlog

 

 

Održan stručni skup – webinar hrvatskih urbanista „Izazovi i smjerovi prostornog planiranja u Hrvatskoj“

Povodom Svjetskog dana urbanizma, Odbor za urbanizam Hrvatske komore arhitekata organizirao je stručni skup

„Izazovi i smjerovi prostornog planiranja u Hrvatskoj“ u poslovnom tornju Chromos, Zagreb.

Radi epidemiološke situacije skup se održao kao webinar, te se putem online platforme prijavilo 380 sudionika.

Više o stručnom skupu na stranici Hrvatske komore arhitekata .

 

 

VII. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

U tijeku su VII. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

Odluka o izradi donesena je na 14. sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, 10. lipnja 2020. godine.

Odluka o dopuni Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPVPŽ donesen ja 17.11.2020. godine na 16. sjednici Županijske skupštine.

Nositelj izrade je Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije,

a stručni izrađivać Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije.

Nacrt prijedloga možete pogledati ovdje:

PPVPZ_VII_ID_tekstualni dio Odredbe_nacrt_prijedloga

PPVPZ_VII_IiD_Graficki prikaz izmjena

PPVPZ_VII_IiD_Karta_1_Koristenje_nacrt_prijedloga

PPVPZ_VII_IiD_Karta_3_1_3_Uvjeti_mineralne_sirovine_nacrt prijedloga

PPVPZ_VII_IiD_Karta_3_Uvjeti_nacrt_prijedloga

 

 

Prostorni plan Parka prirode Papuk

Održano javno izlaganje Prostornog plana Parka prirode Papuk

Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17 ) propisana je procedura donošenja prostornih planova. Tako je u tijeku navedene procedure potrebno održati javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana koja, osim javnog uvida, osigurava i javno izlaganje na kojem se prijedlog plana predstavlja javnosti.

Prostorni plan Parka prirode Papuk trenutno je u proceduri izrade i donošenje te je u tijeku javna rasprava za vrijeme koje su zakazana dva javna izlaganja, i to obzirom da se radi o Planu državne razine pri čemu granice Parka obuhvaćaju dvije jedinice područne (regionalne) samouprave – Virovitičko-podravsku i Požeško–slavonsku županiju. Stoga su javna izlaganja održana u obje županije, u dva veća, odnosno za Park prirode utjecajnija (sadržajima, stanovništvom, ponudom) naselja – Velikoj i Orahovici.

Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk održano je:

  • u Velikoj, 27. studenog 2018. godine u 11 sati u prostorima vijećnice Općine Velika
  • u Orahovici, 28. studenog 2018. godine u 11 sati u Velikoj gradskoj vijećnici Grada Orahovice

Na javnim izlaganjima predstavljen je Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk od strane stručnog izrađivača Plana, Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, a koji je prezentirao ravnatelj Zavoda, gospodin Mladenko Soldo.

Javnom izlaganju nazočili su i predstavnici nositelja izrade, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Mina Plančić i Mara Posavec, predstavnici koordinatora izrade, Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj, Držislav Dobrinić, Dubravka Šeparović i Branka Flegar te predstavnici stručnih suradnika u izradi Plana, Zavoda za prostorno planiranje iz Osijeka te Javne ustanove Parka prirode Papuk, kao i brojni drugi predstavnici javnih službi i zainteresirane javnosti.

Nakon pozdravnog i uvodnog dijela, prezentacija je započela s kratkom animacijom, filmom koji je pripremljen posebno u svrhu predstavljana ovog Plana, a kojim se prolazeći kroz prostor prikazuju svi planirani sadržaji Parka ugrađeni na reljefni model.

U nastavku je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije iznio analizu Plana – od povijesnih i prostornih uvjetovanosti do svih planiranih sadržaja i aktivnosti te cjelokupnog prostora.

Nakon završetka prezentacije razvila se rasprava te su naglašeni problemi u Parku i postavljena brojna pitanja koja utječu na čimbenike u tom prostoru. Na neka od njih je od strane stručnog izrađivača Plana ponuđen odgovor tijekom rasprave, ali je i naglašeno da veliki broj rješenja uvjetuje Stručna podloga zaštite prirode za Prostorni plan Parka prirode Papuk izrađena od strane Državnog Zavoda za zaštitu prirode, kao i druge podloge, mišljenja i uvjeti mjerodavnih službi. Također je istaknuto da će svako pitanje biti razmatrano i obrađeno te će se na njega službeno odgovoriti tijekom izrade izvješća o javnoj raspravi čija je priprema i izrada sljedeća faza u postupku donošenja ovoga Plana.

Obzirom da se istovremeno s postupkom javne rasprave na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk provodi i postupak javne rasprave na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk, u isto vrijeme s održavanjem Javnog izlaganja u Velikoj održano je i javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk koju su prezentirali predstavnici ovlaštenika izrade navedene Studije, tvrtke Ires ekologija.

 

WordPress Image Lightbox