Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Događanja

 

Održano javno izlaganje Prostornog plana Parka prirode Papuk

Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17 ) propisana je procedura donošenja prostornih planova. Tako je u tijeku navedene procedure potrebno održati javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana koja, osim javnog uvida, osigurava i javno izlaganje na kojem se prijedlog plana predstavlja javnosti.

Prostorni plan Parka prirode Papuk trenutno je u proceduri izrade i donošenje te je u tijeku javna rasprava za vrijeme koje su zakazana dva javna izlaganja, i to obzirom da se radi o Planu državne razine pri čemu granice Parka obuhvaćaju dvije jedinice područne (regionalne) samouprave – Virovitičko-podravsku i Požeško–slavonsku županiju. Stoga su javna izlaganja održana u obje županije, u dva veća, odnosno za Park prirode utjecajnija (sadržajima, stanovništvom, ponudom) naselja – Velikoj i Orahovici.

Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk održano je:

  • u Velikoj, 27. studenog 2018. godine u 11 sati u prostorima vijećnice Općine Velika
  • u Orahovici, 28. studenog 2018. godine u 11 sati u Velikoj gradskoj vijećnici Grada Orahovice

Na javnim izlaganjima predstavljen je Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk od strane stručnog izrađivača Plana, Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, a koji je prezentirao ravnatelj Zavoda, gospodin Mladenko Soldo.

Javnom izlaganju nazočili su i predstavnici nositelja izrade, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Mina Plančić i Mara Posavec, predstavnici koordinatora izrade, Hrvatskog Zavoda za prostorni razvoj, Držislav Dobrinić, Dubravka Šeparović i Branka Flegar te predstavnici stručnih suradnika u izradi Plana, Zavoda za prostorno planiranje iz Osijeka te Javne ustanove Parka prirode Papuk, kao i brojni drugi predstavnici javnih službi i zainteresirane javnosti.

Nakon pozdravnog i uvodnog dijela, prezentacija je započela s kratkom animacijom, filmom koji je pripremljen posebno u svrhu predstavljana ovog Plana, a kojim se prolazeći kroz prostor prikazuju svi planirani sadržaji Parka ugrađeni na reljefni model.

U nastavku je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije iznio analizu Plana – od povijesnih i prostornih uvjetovanosti do svih planiranih sadržaja i aktivnosti te cjelokupnog prostora.

Nakon završetka prezentacije razvila se rasprava te su naglašeni problemi u Parku i postavljena brojna pitanja koja utječu na čimbenike u tom prostoru. Na neka od njih je od strane stručnog izrađivača Plana ponuđen odgovor tijekom rasprave, ali je i naglašeno da veliki broj rješenja uvjetuje Stručna podloga zaštite prirode za Prostorni plan Parka prirode Papuk izrađena od strane Državnog Zavoda za zaštitu prirode, kao i druge podloge, mišljenja i uvjeti mjerodavnih službi. Također je istaknuto da će svako pitanje biti razmatrano i obrađeno te će se na njega službeno odgovoriti tijekom izrade izvješća o javnoj raspravi čija je priprema i izrada sljedeća faza u postupku donošenja ovoga Plana.

Obzirom da se istovremeno s postupkom javne rasprave na Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk provodi i postupak javne rasprave na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk, u isto vrijeme s održavanjem Javnog izlaganja u Velikoj održano je i javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk koju su prezentirali predstavnici ovlaštenika izrade navedene Studije, tvrtke Ires ekologija.

 

WordPress Image Lightbox